Google Panda giảm hạng hoặc điều chỉnh thứ hạng của bạn xuống – nó không giảm giá trị

Google Panda giảm hạng hoặc điều chỉnh thứ hạng của bạn xuống – nó không giảm giá trị

google-panda-angry3-ss-1920-800x450

Trong phần hai của cuộc phỏng vấn do chúng tôi thực hiện với Gary Illyes từ Google (http://marketingland.com/podcast-marketing-land-live-31-conversation-googles-gary-illyes-part-2-194605), Gary nói với chúng tôi rằng thuật toán Google Panda giảm hạng, hay điều chỉnh thứ hạng của một trang web xuống thấp; nó không giảm giá trị hay bỏ qua spam như là Penguin 4.0.

Gary nói với chúng tôi trong cuộc phỏng vấn, khi chúng tôi hỏi về việc Panda giảm giá trị hay giảm hạng. “Về cơ bản, nếu bạn muốn một câu trả lời thẳng thắn, nó sẽ không giảm giá trị, nó sẽ thực sự giảm hạng”.

Như bạn còn nhớ, Penguin 4.0 giờ đây giảm giá trị liên kết bằng cách bỏ qua chúng, trái ngược với việc giảm hạng hoặc phạt các liên kết đó. Nhưng đây không phải cách mà Panda làm việc. Gary nói “… đây là một sự điều chỉnh. Cơ bản là, chúng tôi thấy rằng các trang web đang cố gắng qua mặt các hệ thống của mình và không may là chúng thành công. Vì vậy chúng tôi sẽ điều chỉnh lại thứ hạng. Chúng tôi sẽ đẩy các trang web tụt hạng để đảm bảo rằng nó không làm việc nữa.

Dưới đây là dạng chữ:

Barry Schwartz: Vâng, từ khi ông nói đến Panda, và tôi biết là tôi đã hỏi ông điều này trên Twitter, ông đã không đưa ra một câu trả lời trực tiếp về nó. … Tôi hỏi cụ thể là, liệu Panda giảm giá trị hay giảm hạng hay là cả hai. Và dường như ông nói là nó giảm hạng. Nhưng ông có thể nói rõ với chúng tôi được không?

Gary Illyes: Vâng, Panda không là một án phạt. … Vâng, có lẽ nó đã bị coi là một án phạt, nhưng hiện tại chúng tôi không nghĩ thế.

Nhưng giờ chúng tôi không nghĩ Panda là một án phạt, mà là một thuật toán áp dụng với các trang … hoặc các trang web về tổng thể.

Nó đo lường chất lượng của một trang web bằng cách xem xét phần lớn các trang web. Nhưng cơ bản cho phép chúng tôi xem xét chất lượng của các trang web khi xếp hạng các trang từ một trang web cụ thể và điều chỉnh thứ hạng phù hợp cho các trang.

Về cơ bản, nếu bạn muốn một câu trả lời thẳng thắn, nó sẽ không giảm giá trị, nó sẽ thực sự giảm hạng.

Barry Schwartz: OK, nhưng nó sẽ không tăng hạng cho chúng?

Gary Illyes: Khôn, tôi không nghĩ nó có khả năng để tăng hạng.

Barry Schwartz: Và nó xem xét các trang cụ thể trên trang web, thu thập tất cả các trang và nói rằng dựa trên tất cả các trang mà chúng tôi xem xét với trang web này, 80 phần trăm chúng chất lượng khá thấp, vì thế chúng tôi có thể áp dụng một sự giảm hạng Panda theo cách nào đó.

Gary Illyes: Vâng, nó là một sự điều chỉnh. Cơ bản là, chúng tôi thấy rằng các trang web đang cố gắng qua mặt các hệ thống của mình và không may là chúng thành công. Vì vậy chúng tôi sẽ điều chỉnh lại thứ hạng. Chúng tôi sẽ đẩy các trang web tụt hạng để đảm bảo rằng nó không làm việc nữa.

Nguồn sưu tầm

By anh ròm

Các tin khác